Webshopunk használatával Ön a következő feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el!

Az Ön által rendelt termékek eladója a NotebookDR Sziget Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. melynek jogszabályok által meghatározott adatai a következőek:

 • cégnév: NotebookDR Sziget Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
 • adószám: 22109468-1-13
 • székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Hold utca 20
 • cégjegyzékszám: 13-06-073148
 • Forint bankszámlaszám: 10401945-50526687-76511018
 • telefonszám: 06-30-887-7701
 • e-mail: info@notebookdrsziget.hu

A szerződés létrejötte

A Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelést követően Eladó munkatársa által, e-mailes visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi, ill. szállítási szerződés jön létre.

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

 • A webshopon eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a fogyasztók közötti szerződés tárgyát.
 • A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termék leírásában találja meg részletesen. Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassák el, hogy pontosan azt a terméket rendelhessék és vásárolhassák meg, melyre szükségük van. Adott esetben kérjék cégünk segítségét a megadott elérhetőségeken.
 • A feltüntetett képek helyenként illusztrációk.
 • A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár.
 • A megrendelt termékeket személyesen az üzletünkben (Szigetszentmiklósi üzlet) tudja átvenni, valamint kérés esetén azokat külsős futárcéggel kiszállíttatjuk Önnek.

Szállítási feltételek

A www.notebookdrsziget.hu  oldalon megtalálható termékek szállítási határideje 1-30 munkanap. Ezen szállítási határidőn belül Eladó a Vevő részére a megrendelt terméket átadja, kiszállítja, vagy külsős futárcéggel kiszállíttatja. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a webshopon megrendelt terméket átvette. Az Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát, valamint a Jótállási jegyet. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiszállított csomag esetén a külsős futárszolgálat szállítójának azonnal jeleznie kell az esetleges sérülést és helyben jegyzőkönyvet felvenni.

Árak, fizetési mód és fizetés

A webshopon a termékek árai alanyi adómentes (AAM) vételárai vannak feltüntetve. A NotebookDR Sziget Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat, termékspecifikációkat, termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függenek az aktuális beszerzési lehetőségektől, forint árfolyamától és egyéb tényezőktől. Az ár- és specifikáció változtatásának előzetes értesítés nélküli jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. Az árlistákban előforduló esetleges hibákért elnézésüket kérjük! A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár (alanyi adómentes – AAM). A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján a www.notebookdrsziget.hu ajánlati kötöttsége nem áll be. Minden feltüntetett ár előre utalásos vagy készpénz fizetési módra vonatkozik. Amennyiben Ön megküldte részünkre a megrendelést, ajánlati kötöttsége beáll, s amennyiben Cégünktől megkapta a visszaigazolást, úgy a szerződés létrejöttnek tekintendő, ez írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződést Cégünk iktatja, az iktatott szerződések utóbb, a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerinti ötéves elévülési időhöz igazodóan öt évig hozzáférhetőek lesznek. Öt év eltelte után a szerződések megsemmisítésre kerülnek. A NotebookDR Sziget Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére. A Vevő választja ki a termék átvétele ill. a kiszállítási módját. A termék kiszállításának költsége a webshopon a termékek esetén a termék mellett megjelenik. Az Eladó telephelyén történő termékátadás esetén a vételárat szállítási költség nem terheli. A termékek árának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki. A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni. Az Eladó telephelyén történő személyes termék átvétel esetén a Vevő az árat a termék átvételével egyidejűleg fizeti meg. Át vehető a termék annak vételárának az Eladó számlájára történő beérkezését követően is, amennyiben a Vevő az előre történő átutalás fizetési módot választja. Az előre átutalással történő fizetéskor az Eladó e-mail-en tájékoztató jelleggel számlamásolatot küld, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. Az eredeti számlát a Vevő az eszköz kézhezvételekor kapja meg. Figyelem: előre utalásos vásárlás esetén árut kiadni csak a vételár számlánkra való hiánytalan beérkezését, valamint a beérkezés ellenőrzését követően van módunkban! Ha a Vevő kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a Vevő a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg az Eladónak vagy Eladó megbízottjának.

Webshopon történő bankkártyás fizetés:

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

Jótállási feltételek

Az Eladó nem szavatol azért, hogy a termékek üzemeltetése minden esetben folyamatos és hibamentes lesz. A jótállás feltételeit a termékre vonatkozó jelen Garancialevél tartalmazza.

 1. A Fogyasztó jótállásból eredő jogai az alábbiak:  A Fogyasztó

ˇ         kijavítást, illetve – amennyiben annak feltételei fennállnak – kicserélést igényelhet.

ˇ         az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

ˇ         a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, illetve nem tudja a jogszabályi feltételeknek megfelelően teljesíteni vagy érdekmúlása következik be. Jelentéktelen hiba miatt azonban nincs elállásnak helye.

 1. A Fogyasztó a jótállásból eredő jogait az alábbi formában gyakorolhatja:
 2. a)  NotebookDR Sziget Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. székhelyének, illetve fióktelepének címzett írásos levél formájában, illetve a vállalkozás e-mail címén és telefonjain gyakorolhatja, utóbbiak az alábbiak:

e-mail cím:        info@notebookdrsziget.hu

telefonszám:      06-30-887-7701

 1. b)  Új notebook, nyomtató és monitor vásárlása esetén a Fogyasztó a kijavítás iránti igényét az alábbi, gyártók által kijelölt hivatalos magyarországi javítószolgálatoknál közvetlenül is érvényesítheti. Ezen termékek esetében csak a hivatalos szerviz jogosult a jótállást megvizsgálni és elbírálni, az esetleges javítást elvégezni, illetve kicserélésre igazolást adni.
 1. A jótállási igény érvényesítésének határideje:

ˇ         az egyes fogyasztási cikkre a gyártó által biztosított jótállási határidő, mely  új termékek esetén minimum 1 év (a kivételeket a garancialevélen külön jelezzük)

ˇ         a jótállási igény érvényesítésének végső határideje a fogyasztó felhívásában meghatározott határidő elteltétől számított 3 hónap, ezen időintervallumon belül kell a bíróság előtt a fogyasztónak az igényét érvényesítenie, ezen határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

ˇ         A Fogyasztót indokolás nélküli elállási, illetve felmondási jog illeti meg abban az esetben, ha üzlethelyiségen kívül kötötte a vállalkozással az adásvételi szerződést, illetve az ügylet távollevők között jött létre (45/2014.(II.26) Korm. rendelet). Ezen indokolás nélküli elállási vagy felmondási jog gyakorlásának a határideje 14 (tizennégy) nap. A határidő kezdete a termék átvétele, több termékből álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel átvétele, függetlenül attól, hogy a Fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személye veszi-e azt át.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta letöltése

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
 • A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
  mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület) elérhetőségei:
  Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
  Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81
  Telefon, fax száma: (+36-1) 269-0703, (+36-1) 784-3076, (+36-1) 784-3149: (76) 501-538
  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III.törvény rendelkezései szerint.

ˇ       Új termékeinkre minimum 1 év jótállást vállalunk, a kivételeket a jótállási lapon külön jelezzük.

ˇ       A jótállás rendeltetésszerű használat során bekövetkezett meghibásodásra vonatkozik. Kifejezetten nem tartozik a jótállásos hibák közé egy szoftverek nélkül megvásárolt számítógép szoftveres újratelepítése, vírusirtása, egyéb szoftveres hibák elhárítása. Szoftveres hibák megoldásában is partnerek vagyunk a szolgáltatásaink ár listáján szereplő díjak ellenében. Illetéktelen szerviz vagy személyek beavatkozása esetén jótállási/garanciális kötelezettségünk megszűnik. Ugyanígy szakszerűtlen szerelés, illetéktelen személyek által okozott károkat sem hozunk helyre díjmentesen.

ˇ         A merevlemezen tárolt adatokért, az adatvesztés következményeiért semmilyen felelősséget sem vállalunk, az adatok mentése minden esetben a Vásárló feladata! Mentse el rendszeresen fontos adatait!

ˇ         A jótállás érvényesítésének feltétele a garancialevél/jótállási jegy felmutatása, valamint sértetlen állapotú termék és annak sorozatszámának, garancia címkéjének sérülésmentes állapota, továbbá a termék hiánytalan, sérülésmentes, eredeti csomagolása.

ˇ         A garancia telephelyünkön érvényes, kivétel ha a termékhez márkaszervizes garanciafüzet tartozik (pl. Samsung, LG monitorok, HP, Canon irodai készülékek, vagy Toshiba, Dell, Lenovo, HP, ASUS, Acer laptopok melyek esetében a gyártó által megadott márkaszerviz(ek) illetékes(ek).

ˇ         3 napon belüli meghibásodás esetén azonnali cseregaranciát vállalunk termékeinkre.

ˇ         Kellékekre (pl. billentyűzet matrica) és bruttó 1 000 Ft alatti termékekre, valamint sérült, törött termékekre nem vállalunk jótállást.

Az Eladó vagy egyes termékek esetén a Gyártó ellátja az értékesített termékeknek 2013 évi V. törvény (Ptk.), illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló  45/2014.(II.26) Korm. rendelet szerinti szavatossági és jótállási javítását, illetve a termékek alkatrészellátását a termékekhez csatolt Jótállási jegy rendelkezései szerint. Az Eladó az -e pont szerinti szerviztevékenységét a saját szervize, illetve márkaszervizek útján látja el. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vásárlónak küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa vagy kiegészítse. Egyéb jótállások (garanciák) kizárása: A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével az Eladó semminemű egyéb jótállást nem vállal.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta letöltéseElállási/Felmondási nyilatkozatminta letöltése

Felelősség korlátozása

Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget esetleges adatvesztésből, szoftver helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért. Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következmény-károkért sem. A Vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége. Eladó továbbá nem felelős az alábbiakért:

ˇ           Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.

ˇ           A webshopban megjelenített termék kifogyása. Az Eladó bármely ajánlata csak a raktári termékekre, a készlet erejéig érvényes.

ˇ           Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

ˇ           Bármely irat – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett – elvesztése, vagy megsemmisülése.

ˇ           Bármely szoftver nem megfelelő működése.

ˇ           Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

ˇ           A Vevő felelős a www.notebookdrsziget.hu webshophoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért.

ˇ           Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

ˇ           Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a www.notebookdrsziget.hu portálon történt megjelenítés időpontjától lép életbe.

 

Az elállás joga

A fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet

 • 20. §-a alapján jogosult az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól, amennyiben a vásárlás nem a NotebookDR Sziget Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. telephelyén, hanem távollévők közötti szerződéskötés útján valósult meg.
 • A 23. § alapján az NotebookDR Sziget Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. köteles a Megrendelő által kifizetett termék árát haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríteni a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A vállalkozás mindaddig visszatarthatja a fentiekben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A termék az Eladó címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 • A 24. § szerint a fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta -e költség viselését.
 • 29. § alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát:
 1. a)    a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b)    olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c)    olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d)    romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e)    olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f)    olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g)    olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h)    olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i)     lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j)     hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k)    nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l)     lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m)  a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Házhozszállítás esetén a csomag átvételekor szíveskedjen ellenőrizni a kézbesítő előtt a csomag sértetlenségét. Ha sérülést talál, ne vegye át a csomagot, vetessen fel jegyzőkönyvet a futárral. A csomag fizikai sérüléséről utólagos reklamációt jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.

Záró rendelkezések

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013 évi V. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Fenntartjuk a jogot jelen feltételek, üzletszabályzat külön értesítés nélküli módosítására. Téves utalások visszautalásakor banki tranzakciós költséget számítunk fel, amelynek mértéke minimum az utalandó összeg 1%-a.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az NotebookDR Sziget Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. tiszteletben tartja és titkosan kezeli személyes adatait. A megadott adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át, nyilvánosságra nem hozzuk és azokat csak saját céljainkra használjuk fel.

Adatkezelő neve: NotebookDR Sziget Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Hold utca 20

Postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, Hold utca 20

Cégjegyzékszáma: 13-06-073872

Központi e-mail címe: info@notebookdrsziget.hu

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 2310 Szigetszentmiklós, Hold utca 20

Adatkezelés célja

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszban meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.

Adatkezelő a személyes adatokat jogos érdekből kezeli az alábbi esetekben:

 • Vállalkozási-, megbízási-, szállítási- valamint egyéb polgári jogi szerződés teljesítése
 • Szolgáltatás biztosításához szükséges ügyviteli rendszer használata
 • Szolgáltatás biztosításához informatikai háttér működtetése
 • Csomagszállítási szolgáltatás biztosításához szükséges rendszer használata.